Abonelik

Abonelik ve Sözleşme İşlemleri

Sokağınızda doğalgaz hattı yoksa;
Bağlı bulunduğunuz İGDAŞ Bölge Müdürlüklerinde yer alan Pazarlama servislerinden telefonla öğrenebilirsiniz.
Bağlı bulunduğunuz bölge >>

Sokağınızdan doğalgaz hattı geçtiyse ve binanızda kutu varsa;
Abonelik işlemlerinizi bağlı bulunduğunuz İGDAŞ hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.

Sokağınızda doğalgaz hattı var, binanızda kutu yoksa;
Bağlı bulunduğunuz İGDAŞ hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Şefliklerine giderek abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz. İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğalgaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya İGDAŞ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.
İGDAŞ hizmet binaları >>

Abonelik başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; abonelik işlemi ile birlikte doğalgaz kullanım sözleşmenizi de,sözleşme için gerekli evrakları yanınızda getirmeniz halinde yapabilirsiniz.
Sözleşme için gerekli evraklar >>

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;
a) Binada tercih edilen ısınma şeklinin “MERKEZİ” ya da ”BİREYSEL” olacağı ile ilgili 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi hükmüne uygun alınmış  apartman kararı;Apartmanda;

1- Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

  • Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
  • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise  kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları
    ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

2- a) Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken; Doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek  için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
b) Farklı bir yakıtla ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için  kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
c)Farklı bir yakıtla ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle Doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,”
d)  Doğalgaza müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
f) Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi

Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;

  • Vergi levhası, ticari sicil no

Ticari müşterinin şirket olması halinde ; 

  • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi\'nin ilgili nüshası, yetki belgesi, 
  • Şirket kaşesi, imza sirküleri

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Binanızda doğalgaz abonesi varsa;
a) Nüfüs Cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
b) Tapu fotokopisi
c) Binanıza ait tesisat numarası

Abone Bağlantı Bedeli
Abone bağlantı bedeli doğalgaz piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen, bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilen bedeldir.

Abone bağlantı bedeli, bağlantı ve sayaç bedellerinden oluşur.
Sayaçlar; dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup, abone bağlantı bedeli dışında hiçbir bedel alınmadan sisteme dahil edilir. Sayaçların takılması, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem dağıtım şirketince gerçekleştirilir.

 

Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;
200 m²\'ye kadar 1 BBS, 200 m²\'den sonra her 100 m²\'ye 1 BBS olmak üzere,

Abone Bağlantı Bedeli = Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli

Mekanik sayaç olması durumunda;
Abone Bağlantı Bedeli = 180 USD tutarındaki bedeldir. (Bu bedellere KDV dahil değildir.)

Ön Ödemeli Sayaç (Kartlı) olması durumunda;
Abone Bağlantı Bedeli = 250 USD tutarındaki bedeldir. (Bu bedellere KDV dahil değildir.)

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (Münferit);
Abone Bağlantı bedeli: Servis Hattı bedeli + sayaç bedeli + % 10 kar marjı toplamından oluşur. (KDV dahil değildir.)

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (Münferit Olmayan);
200 m²\'ye kadar 1 BBS, 200 m²\'den sonra her 100 m²\'ye 1 BBS olmak üzere,

Abone Bağlantı Bedeli = Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli

Mekanik Sayaç olması durumunda;
Abone Bağlantı Bedeli =
180 USD tutarındaki bedeldir. (Bu bedellere KDV dahil değildir.)

Ön Ödemeli Sayaç (Kartlı) olması durumunda;
Abone Bağlantı Bedeli =
250 USD tutarındaki bedeldir. (Bu bedellere KDV dahil değildir.)

NOT: Abone bağlantı bedeli, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanmaktadır.

İGDAŞ web sayfasından da online abonelik yapılmaktadır.

Duyurular
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.40808.4417
Euro10.001410.0414
Hava Durumu


 

Yönetim Panali 

ECA ve DemirDöküm

YETKİLİ BAYİİ